Oferta

 

Psychoterapia indywidualna obejmuje osoby, które znalazły się w kryzysie życiowym
i są gotowe do zmiany utrwalonych wzorców zachowań.

W psychoterapii indywidualnej zajmuję się leczeniem: